ภูฝอยลม : แหล่งท่องเที่ยว ของประเทศไทย

     

ภูฝอยลม

                  Home  |     วัดในประเทศไทย  |

  สถานที่ท่องเที่ยว  |

  วัฒนธรรมประเพณี |   Articles |  Contact                
      New Articles :
       - What to Pack          when Traveling
       - Buying Travel          Insurance
       - Leaving Pets          When Traveling
       - Airplane          Sickness
       - Tourists vs.          Travelers
       - Car Travel
       - Making Travel          Plans
       - Traveling with          Different Ages
       - Bringing Back          Souvenirs
       - Traveling the          World
       - Tips for          Traveling the          World
       - Smart ways to          Travel the World
       - Why Travel the          World
 
     
 
 

ภูฝอยลม

ภูฝอยลม

      ภูฝอยลม ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อยอันสวยงาม ที่อำเภอหนองแสง ในจังหวัดอุดรธานีมีอากาศที่เย็นสบาย สดชื่น ตลอดปีมีธรรมชาติของป่าไม้ที่สวยงาม และมีความสูงจากระดับของน้ำทะเล ประมาณ 600 เมตร


      ในอดีตของ “ฝอยลม” อาจเคยพบเกาะอยู่ตามกึ่งกลางของต้นไม้มากมายแต่ในปัจจุบันนี้พบเห็นได้น้อยลงเนื่องจากป่าไม้ ได้ถูกทำลายโดยฝีมือของมนุษย์ จึงทำให้สภาพของต้นไม้เสื่อมโทรม ไม่สวยงามเหมือนในอดีต ภูฝอยลมนี้มีชื่อมาจาก “ไลเคน”ชนิดหนึ่งคือ “ฝอยลม” แต่ภูฝอยลมก็ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ทัศน์ ศึกษาของประชาชน หรือ นักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี อุทยานโลกล้านปี มีพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ ซึ่งย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์  และหุ่นจำลองของไดโนเสาร์ และยังมีเส้นทางในการเดินป่าเพื่อศึกษากาความรู้จากธรรมชาติ ซึ่งจะได้พบป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นาๆชนิด เช่น นกต่างๆล้วนสวยงามทั้งนั้น  ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง สลับกับป่าทุ่งหญ้าเป็นช่วงๆและน้ำตกเล็กๆที่ใสสะอาดตามป่าในภูฝอยลมอีกมากมาย

        ภูฝอยลม เป็นแหล่งหนึ่ง ที่เหมาะมากสำหรับการการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว  การทัศน์ศึกษาหาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์ย้อนยุคของสัตว์ ซึ่งเป็นจุดสนใจของเด็กได้เป็นอย่างมาก
"

   

ภูฝอยลม